درباره ما

اشتیاق و علاقه انسان ها به بهترین ها باعث شد ما مرکز اطلاع رسانی رتبه را طراحی کنیم تا بتواند این نیاز انسان را در حوزه های مختلف تحت پوشش قرار داده و این دسترسی به اطلاعات را آسان نماید.

پایگاهی که هم اکنون در اختیار شما است به همت اشخاص زیر پیاده سازی شده است و مدیریت این سایت بر عهده آنهاست :

 

جواد عباسی اصل

استاد صمد اسدالهی

 

اسامی همکاران و نویسندگان سایت :