جدول رده بندی و نتایج لیگ قهرمانان اروپا سال 2018 -2019

برنامه بازیهای فوتبال جام قهرمانان باشگاه های اروپا و جدول رده بندی آن را در 8 گروه 5 تیمی در جداول زیر قابل مشاهده است.

(باز=بازی، بر=برد، مسا=مساوی، با=باخت، زد=گل زده، خور=گل خورده، تفا=تفاضل گل، ام=امتیاز)

گروه A :

رتبه تیم گروه A باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 دورتموند 2 2 0 0 4 0 4 6
2 اتلتیکومادرید 2 2 0 0 5 2 3 6
3 کلوب بروژ 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 موناکو 2 0 0 2 1 5 -4 0
 بازی های گروه A  تاریخ و ساعت
کلوب بروژ  0 – 1  دورتموند  3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
  موناکو  1 – 2 اتلتیکومادرید  3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
اتلتیکومادرید 3 – 1 کلوب بروژ  4 شنبه 7.1122:30
 دورتموند  3 – 0 موناکو  4 شنبه 7.1122:30
 کلوب بروژ  – – –  موناکو  4 شنبه 8.02 ⊕ 20:25
دورتموند  – – –  اتلتیکومادرید  4 شنبه 8.0222:30
 موناکو  – – – کلوب بروژ  3 شنبه 8.15 ⊕ 21:25
 اتلتیکو مادرید  – – – دورتموند  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 اتلتیکومادرید  – – – موناکو  4 شنبه 9.07 ⊕ 21:25
 دورتموند  – – – کلوب بروژ  4 شنبه 9.07 ⊕ 23:30
 کلوب بروژ  – – –  اتلتیکومادرید  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30
 موناکو  – – – دورتموند  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30

گروه B :

رتبه تیم گروه B باز بر مسا با زد خور تفا ام
1  بارسلونا 2 2 0 0 8 2 6 6
2  اینتر 2 2 0 0 4 2 2 6
3  تاتنهام 2 0 0 2 3 6 -3 0
4  آیندهوون 2 0 0 2 1 6 -5 0
 بازی های گروه B  تاریخ و ساعت
بارسلونا  4 – 0  آیندهوون  3 شنبه 6.27 ⊕ 21:25
  اینتر  2 – 1 تاتنهام  3 شنبه 6.27 ⊕ 21:25
تاتنهام 2 – 4 بارسلونا  4 شنبه 7.1122:30
 آیندهوون  1 – 2 اینتر  4 شنبه 7.1122:30
 آیندهوون  – – – تاتنهام  4 شنبه 8.02 ⊕ 20:25
بارسلونا  – – –  اینتر  4 شنبه 8.0222:30
 تاتنهام  – – – آیندهوون  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 اینتر  – – – بارسلونا  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 آیندهوون  – – – بارسلونا  4 شنبه 9.07 ⊕ 23:30
 تاتنهام  – – – اینتر  4 شنبه 9.07 ⊕ 23:30
 بارسلونا  – – –  تاتنهام  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30
 اینتر  – – – آیندهوون  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30

گروه c :

رتبه تیم گروه C باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 ناپولی 2 1 1 0 1 0 1 4
2 پاری سن ژرمن 2 1 0 1 8 4 4 3
3 لیورپول 2 1 0 1 3 3 0 3
4 ستاره سرخ بلگراد 2 0 1 1 1 6 -5 1
 بازی های گروه C  تاریخ و ساعت
لیورپول  3 – 2  پاری سن ژرمن  3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
  ستاره سرخ بلگراد  0 – 0 ناپولی  3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
پاری سن ژرمن 6 – 1 ستاره سرخ بلگراد  4 شنبه 7.1120:25
 ناپولی  1 – 0 لیورپول  4 شنبه 7.1122:30
 پاری سن ژرمن  – – –  ناپولی  4 شنبه 8.02 ⊕ 22:30
لیورپول  – – –  ستاره سرخ بلگراد  4 شنبه 8.0222:30
 ستاره سرخ بلگراد – – – لیورپول  3 شنبه 8.15 ⊕ 21:25
 ناپولی  – – – پاری سن ژرمن  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 پاری سن ژرمن  – – – لیورپول  4 شنبه 9.07 ⊕ 21:25
 ناپولی  – – – ستاره سرخ بلگراد  4 شنبه 9.07 ⊕ 23:30
 لیورپول  – – –  ناپولی  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30
 ستاره سرخ بلگراد  – – – ناپولی  3 شنبه 9.20 ⊕ 23:30

گروه D :

رتبه تیم گروه D باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 پورتو 2 1 1 0 2 1 1 4
 2 شالکه 2 1 1 0 2 1 1 4
3 گالاتاسرای 2 1 0 1 3 1 2 3
4 لوکوموتیو مسکو 2 0 0 2 0 4 -4 0
 بازی های گروه D  تاریخ و ساعت
گالاتاسرای 3 – 0 لوکوموتیو   3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
  شالکه  1 – 1 پوتور  3 شنبه 6.27 ⊕ 23:30
لوکوموتیو 0 – 1 شالکه  4 شنبه 7.1120:25
 پورتو  1 – 0 گالاتاسرای  4 شنبه 7.1122:30
 لوکوموتیو  – – –  پورتو  4 شنبه 8.02 ⊕ 22:30
گالاتاسرای  – – –  شالکه  4 شنبه 8.0222:30
 پورتو  – – – لوکوموتیو  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 شالکه  – – – گالاتاسرای  3 شنبه 8.15 ⊕ 23:30
 لوکوموتیو  – – – گالاتاسرای  4 شنبه 9.07 ⊕ 21:25
 پورتو  – – – شالکه  4 شنبه 9.07 ⊕ 23:30
 گالاتاسرای  – – – پورتو  3 شنبه 9.20 ⊕ 21:25
 شالکه  – – – لوکوموتیو  3 شنبه 9.20 ⊕ 21:25

گروه E :

رتبه تیم گروه E باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 آژاکس 2 1 1 0 4 1 3 4
2 بایرن مونیخ 2 1 1 0 3 1 2 4
3 بنفیکا 2 1 0 1 3 4 -1 3
4  آ آ ک آتن 2 0 0 2 2 6 -4 0
 بازی های گروه E  تاریخ و ساعت
آژاکس  3 – 0  آ ا ک آتن  4 شنبه 6.28 ⊕ 21:25
  بنفیکا  0 – 2 بایرن مونیخ  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
بایرن مونیخ 1 – 1 آژاکس  3 شنبه 7.1022:30
آ ا ک آتن  2 – 3 بنفیکا  3 شنبه 7.1023:30
 آ ا ک آتن  – – –  بایرن مونیخ  3 شنبه 8.01 ⊕ 20:25
آژاکس  – – –  بنفیکا  3 شنبه 8.0122:30
 بایرن مونیخ  – – – آ ا ک آتن  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 بنفیکا  – – – آژاکس  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 آ ا ک آتن  – – – آژاکس  3 شنبه 9.06 ⊕ 21:25
 بایرن مونیخ  – – – بنفیکا  3 شنبه 9.06 ⊕ 23:30
 آژاکس  – – – بایرن مونیخ  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30
 بنفیکا  – – – آ ا ک آتن  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30

گروه F :

رتبه تیم گروه F باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 لیون 2 1 1 1 4 3 1 4
2 منچسترسیتی 2 1 0 0 3 3 0 3
3 شاختار 2 0 2 1 4 4 0 2
4 هافن هایم 2 0 1 0 3 4 -1 1
 بازی های گروه F  تاریخ و ساعت
شاختار  2 – 2  هافن هایم  4 شنبه 6.28 ⊕ 21:25
  منچسترسیتی  1 – 2 لیون  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
هافن هایم 1 – 2 منچسترسیتی  3 شنبه 7.1020:25
لیون  2 – 2 شاختار  3 شنبه 7.1022:30
هافن هایم  – – –  لیون  3 شنبه 8.01 ⊕ 22:30
شاختار  – – – منچسترسیتی  3 شنبه 8.0122:30
 لیون  – – – هافن هایم  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 منچسترسیتی  – – – شاختار  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 هافن هایم  – – – شاختار  3 شنبه 9.06 ⊕ 21:25
 لیون  – – – منچسترسیتی  3 شنبه 9.06 ⊕ 23:30
 شاختار  – – –  لیون  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30
 منچسترسیتی  – – – هافن هایم  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30

گروه G :

رتبه تیم گروه G باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 زسکامسکو 2 1 1 0 3 2 1 4
2 آاس رم 2 1 0 1 5 3 2 3
3 رئال مادرید 2 1 0 1 3 1 2 3
4 ویکتوریا پلژن 2 0 1 1 2 7 -5 1
 بازی های گروه G  تاریخ و ساعت
رئال مادرید  3 – 0 آ اس رم  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
  ویکتوریاپلژن  2 – 2 زسکامسکو  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
زسکامسکو 1 – 0 رئال مادرید  3 شنبه 7.1022:30
آ اس رم  5 – 0 ویکتوریاپلژن  3 شنبه 7.1022:30
 آ اس رم  – – –  زسکامسکو  3 شنبه 8.01 ⊕ 22:30
رئال مادرید  – – – ویکتوریاپلژن  3 شنبه 8.0122:30
زسکامسکو – – – آ اس رم  4 شنبه 8.16 ⊕ 21:25
 ویکتوریاپلژن  – – – رئال مادرید  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 زسکامسکو  – – – ویکتوریاپلژن  3 شنبه 9.06 ⊕ 21:25
 آ اس رم  – – – رئال مادرید  3 شنبه 9.06 ⊕ 23:30
 رئال مادرید  – – –  زسکامسکو  4 شنبه 9.21 ⊕ 21:25
 ویکتوریاپلژن  – – – آ اس رم  4 شنبه 9.21 ⊕ 21:25

گروه H :

رتبه تیم گروه H باز بر مسا با زد خور تفا ام
1 یوونتوس 2 2 0 0 5 0 5 6
2 منچستریونایتد 2 1 1 0 3 0 3 4
3 والنسیا 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 یانگ بویز 2 0 0 2 0 6 -6 0
 بازی های گروه H  تاریخ و ساعت
یانگ بویز  0 – 3  منچستریونایتد  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
  والنسیا  0 – 2 یوونتوس  4 شنبه 6.28 ⊕ 23:30
یوونتوس 3 – 0 یانگ بویز  3 شنبه 7.1020:25
منچستریونایتد  0 – 0 والنسیا  3 شنبه 7.1023:30
 یانگ بویز  – – –  والنسیا  3 شنبه 8.01 ⊕ 20:25
منچستریونایتد  – – –  یوونتوس  3 شنبه 8.0122:30
 والنسیا  – – – یانگ بویز  4 شنبه 8.16 ⊕ 21:25
 یوونتوس  – – – منچستریونایتد  4 شنبه 8.16 ⊕ 23:30
 منچستریونایتد  – – – یانگ بویز  3 شنبه 9.06 ⊕ 23:30
 یوونتوس  – – – والنسیا  3 شنبه 9.06 ⊕ 23:30
 یانگ بویز  – – – یوونتوس  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30
 والنسیا  – – – منچستریونایتد  4 شنبه 9.21 ⊕ 23:30


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.