بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولید کننده زردآلو در جهان

آمار منتشر شده سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو) نشان می دهد که کشور ترکیه با تولید 730 هزار تن زردآلو اولین کشور تولید کننده زردآلود در جهان است و بعد از آن کشورهای ازبکستان و ایران هر کدام با تولید 662 هزار تن و 306 هزار تن در رتبه های دوم و سوم بزرگترین کشورهای تولید کننده زردآلود در جهان قرار دارند. ادامه‌ی خواندن