بایگانی برچسب: s

رتبه بندی پاسپورت کشورها در سال 2018 / بهترین گذرنامه ۲۰۱۸

رده بندی پاسپورت کشورها بر اساس میزان قبولی آنها بدون ویزا که نمایانگر قدرت گذرنامه آن کشور می باشد، طبقه بندی می شوند.
یعنی اگر امتیاز یک کشور 161 باشد فرد دارنده آن گذرنامه می تواند بدون ویزا به 161 کشور مسافرت کندو البته کشورهایی که نیاز به ویزای Visa on Arrival نیز می باشد در آمار 161 کشور در نظر گرفته شده است.

یعنی لزوما اعلام 161 کشور به معنی عدم نیاز به ویزا نمی باشد.  ادامه‌ی خواندن