بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده آلو و آلوچه

آمار منتشره توسط سازمان فائو نشان می دهد که میزان تولیدی آلو و آلوچه در جهان 12,050,799 تن می باشد.

چین بزرگترین تولید کننده آلو و آلوچه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده کشور چین با تولید 6 میلیون 663 هزار تن آلو و آلوچه در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد و سهم 55 درصد از کل محصول تولیدی را به خود اختصاص داده است.

بعد از کشور چین، کشورهای رومانی و صربستان هر کدام با تولید 512 هزار تن و 463 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن