بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده فلفل سبز ( تند و دلمه ای)

کشور چین با تولید 17 میلیون تن با اختلاف زیاد با کشور دوم (مکزیک) اولین کشور بزرگ تولیدکننده فلفل سبز ( دلمه ای و تند) در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار که سازمان فائو منتشر کرده است، بعد از کشور چین، کشورهای مکزیک و ترکیه هر کدام با تولید 2.7 میلیون تن و  2.4 میلیون تن در رده های دوم و سوم تولید این محصول قرار دارند. ادامه‌ی خواندن