بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیای چشم بلبلی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور نیجریه با تولید بیش از 3 میلیون تن اولین کشور تولید کننده لوبیای چشم بلبلی ( به صورت خشک) می باشد.

بعد از کشور نیجریه، کشورهای نیجر و بورکینافاسو هر کدام با تولید 2 میلیون تن و 603 هزار تن به ترتیب در رده دوم و سوم این رتبه بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیا سبز

بر اساسی آمار منتشر شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) کشور چین با تولید 18 میلیون و 692 هزار تن لوبیا سبز در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده لوبیا سبز در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از کشور چین، کشورهای اندونزی و هند هر کدام با تولید 930 هزار تن و 661 هزار تن به ترتیب رده دوم و سوم دنیا قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده لوبیا در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشور میانمار با تولید 5 میلیون 189 هزار تن لوبیا خشک در جهان ، اولین تولید کننده لوبیا در جهان است.

بر اساس آماری که فائو منتشر کرده است، بعد از کشور میانمار، کشورهای هند با 3.9 میلیون تن و برزیل با 2.6 میلیون تن تولید لوبیا در مکان دوم و سوم قرار دارند.

ادامه‌ی خواندن