بایگانی برچسب: s

آخرین آمار کرونا در کشورهای جهان

آخرین آمار کرونا به تفکیک کشورهای جهان به صورت جدول ارائه شده است.

این اطلاعات شامل تعداد مبتلایان تازه و کشته های روزانه و تجمیع تمام اطلاعات می باشد.

بروزرسانی : شنبه تاریخ 1399.02.06 ساعت 20:00

 تعداد مبتلایان  فوت شده  بهبودیافته
2,864,370 199,507 816,471
پرونده بسته  پرونده فعال
1,015,978
816,471 (80%)
بهبود یافته
199,507 (20%)
فوت شده
1,848,392
1,790,040 (97%)
شرایط معمولی
58,352 (3%)
وضعیت وخیم

درصد فوت (کشندگی) ویروس کرونا – کوید 19 COVID

بر خلاف ادعای اولیه، کسانی که پرونده بستری آنها به اتمام رسیده، نشان می دهد 21 درصد آنها کشته شده اند و تنها 79 درصد آنها معالجه شده اند.

این آمار میانگین جهانی می باشد و ممکن است در برخی از کشورها از این درصد بالاتر و در بعضی از کشورها پایین تر باشد.

اگر همین میانگین جهانی ادامه پیدا کند متاسفانه از 1 میلیون نفر فرد بستری شده در بیمارستان های سراسر دنیا، 200 هزار نفر دیگر کشته خواهند شد.

ادامه‌ی خواندن