بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده فندق

ترکیه بزرگترین کشور تولید کننده فندق

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساسی آماری که سازمان فائو منتشر کرده است، کشور ترکیه با تولید 420 هزار تن فندق در سال بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

ایتالیا و آمریکا رتبه های دوم و سوم تولید فندق جهان

ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده انگور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 14 میلیون 763 هزار تن انگور در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای ایتالیا و ایالات متحده آمریکا به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده کنگر فرنگی

آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور ایتالیا با تولید 365 هزار تن کنگر فرنگی در سال بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول کشاورزی می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از این کشور، مصر و اسپانیا هر کدام به ترتیب با تولید 236 هزار و 185 هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

کشور ایران نیز با تولید 17 هزار و 600 تن کنگر فرنگی در سال در رتبه 13 دنیا قرار دارد.  ادامه‌ی خواندن