بایگانی برچسب: s

رتبه بندی پاسپورت کشورها در سال 2020 / بهترین گذرنامه ۲۰۲۰

اعتبار پاسپورت کشورها بر اساس کشورهایی که بدون نیاز به ویزا دارنده آن می تواند به کشورهای دیگر مسافرت کند بررسی می شود.

یعنی اگر امتیاز یک کشور 167 باشد فرد دارنده آن گذرنامه می تواند بدون ویزا به 167 کشور مسافرت کند و البته کشورهایی که نیاز به ویزای Visa on Arrival نیز می باشد در آمار 167 کشور در نظر گرفته شده است.

پاسپورت کشور امارات با 178 امتیاز  بهترین پاسپورت جهان در سال 2020 می باشد.  ادامه‌ی خواندن