میانگین قیمت نفت اوپک از سال 1960 تا سال 2018

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه جدول زیر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2018 میلادی ( از سال 1338 تا سال 1396 شمسی) را نشان می دهد.

کمترین قیمت در سال 1970 ( سال 1348 شمسی ) با قیمت هر بشکه 1 دلار و 21 سنت می باشد و بیشترین قیمت نفت اوپک تا کنون در سال 2012 ( 1390 شمسی ) می باشد.
نمودار زیر تغییرات قیمت نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2018 را نشان می دهد.

سال قیمت ( دلار آمریکا)
1960 1.63
1961 1.57
1962 1.52
1963 1.5
1964 1.45
1965 1.42
1966 1.36
1967 1.33
1968 1.32
1969 1.27
1970 1.21
1971 1.7
1972 1.82
1973 2.7
1974 11
1975 10.43
1976 11.6
1977 12.5
1978 12.79
1979 29.19
1980 35.52
1981 34
1982 32.38
1983 29.04
1984 28.2
1985 27.01
1986 13.53
1987 17.73
1988 14.24
1989 17.31
1990 22.26
1991 18.62
1992 18.44
1993 16.33
1994 15.53
1995 16.86
1996 20.29
1997 18.86
1998 12.28
1999 17.44
2000 27.6
2001 23.12
2002 24.36
2003 28.1
2004 36.05
2005 50.59
2006 61
2007 69.04
2008 94.1
2009 60.86
2010 77.38
2011 107.46
2012 109.45
2013 105.87
2014 96.29
2015 49.49
2016 40.68
2017 52.51
2018 66.85

نمودار زیر تغییرات قیمت نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2016 را نشان می دهد.

2 فکر می‌کنند “میانگین قیمت نفت اوپک از سال 1960 تا سال 2018

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.