میانگین قیمت نفت اوپک از سال 1960 تا سال 2020

قیمت روز نفت اوپک

04/17/2020 18.16 دلار

جدول زیر میانگین قیمت ماهیانه نفت اوپک در سال 2020 را نشان می دهد.

 ماه  قیمت (دلار)
 آوریل 20.18
مارس 33.91
فوریه 55.49
ژانویه 65.11

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه جدول زیر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2020 میلادی ( از سال 1338 تا سال 1396 شمسی) را نشان می دهد.

کمترین قیمت در سال 1970 ( سال 1348 شمسی ) با قیمت هر بشکه 1 دلار و 21 سنت می باشد و بیشترین قیمت نفت اوپک تا کنون در سال 2012 ( 1390 شمسی ) می باشد.
نمودار زیر تغییرات قیمت نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2018 را نشان می دهد.

نمودار زیر تغییرات قیمت میانگین نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2020 را نشان می دهد.

سال قیمت ( دلار آمریکا)
2020 43.67
2019 64.05
2018 66.85
2017 52.51
2016 40.68
2015 49.49
2014 96.29
2013 105.87
2012 109.45
2011 107.46
2010 77.38
2009 60.86
2008 94.1
2007 69.04
2006 61
2005 50.59
2004 36.05
2003 28.1
2002 24.36
2001 23.12
2000 27.6
1999 17.44
1998 12.28
1997 18.86
1996 20.29
1995 16.86
1994 15.53
1993 16.33
1992 18.44
1991 18.62
1990 22.26
1989 17.31
1988 14.24
1987 17.73
1986 13.53
1985 27.01
1984 28.2
1983 29.04
1982 32.38
1981 34
1980 35.52
1979 29.19
1978 12.79
1977 12.5
1976 11.6
1975 10.43
1974 11
1973 2.7
1972 1.82
1971 1.7
1970 1.21
1969 1.27
1968 1.32
1967 1.33
1966 1.36
1965 1.42
1964 1.45
1963 1.5
1962 1.52
1961 1.57
1960 1.63

 

2 فکر می‌کنند “میانگین قیمت نفت اوپک از سال 1960 تا سال 2020

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.