بیشترین کالاهای وارداتی ایران در سال 96 + آمار واردات

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، ایران در سال 96 بیش از 54 میلیارد و 302 میلیون دلار واردات داشته است که نسبت به سال 95، بیش از 24 درصد افزایش را نشان می دهد.

آمار منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد که واردات خودرو به صورت منفصله و نیمه ساخته، ذرت دامی و برنج سه کالای اول وارداتی ایران در سال 96 می باشد. 

جدول زیر 15 کالایی را نشان می دهد که در سال 96 بیشترین واردات را به خود اختصاص داده اند. آمار نشان می دهد بیشتر افزایش در میزان واردات مربوط به قطعات منفصله جهت تولید خودرو می باشد که نسبت به سال 95، میزان واردات آن از نظر ارزشی بیش از 130 درصد رشد داشته است.

رتبه تعرفه شرح کالا وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) ارزش
1 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 213,063,270 1,800,943,109 130.43
2 10059010 ذرت دامي 7,283,023,441 1,610,252,916 13.96
3 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,293,592,364 1,213,932,102 75.93
4 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,112,710,977 943,341,650 3.78
5 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 46,797,997 809,139,298 -9.35
6 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 59,357,248 675,700,651 72.79
7 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي – احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 38,089,619 640,978,929 -6.28
8 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 695,438,510 544,408,619 16.14
9 85171210 گوشي تلفن همراه 1,091,043 528,619,385 112.72
10 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 14,848,529 526,011,647 5.87
11 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 120,259,992 524,349,677 53.14
12 10039000 جو به استثناي بذر 2,669,599,215 518,438,081 95.58
13 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 1,268,640,719 503,259,101 -17.18
14 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 46,460,350 426,637,171 748.75
15 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 499,497,827 423,797,376 67.60 
جمع اقلام فوق 16,362,471,101 11,689,809,712 37.63
جمع کل 38,736,100,714 54,302,313,156 24.31

لیست مقدار کالاهای وارداتی جدول بالا را در سال 95 نشان می دهد که مشخص می کند به جز کنجاله و خودروی کامل بقیه بقیه کالاهای وارداتی رشد زیادی را تجربه کرده اند.

 زدیف  شماره تعرفه  شرح کالا وزن (کیلوگرم) ارزش (دلار) ارزش
1 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 104,133,282 781,573,242 130.43
2 10059010 ذرت دامي 6,458,153,915 1,413,050,428 13.96
3 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 839,337,945 690,018,274 75.93
4 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,083,754,519 909,014,116 3.78
5 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 54,000,011 892,594,074 -9.35
6 98870314 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك 36,348,182 391,058,720 72.79
7 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي – احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 44,586,502 683,943,858 -6.28
8 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 608,837,759 468,735,337 16.14
9 85171210 گوشي تلفن همراه 584,431 248,500,574 112.72
10 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 13,096,715 496,857,436 5.87
11 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 83,648,042 342,406,011 53.14
12 10039000 جو به استثناي بذر 1,333,221,856 265,077,697 95.58
13 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 1,581,074,170 607,680,430 -17.18
14 98870122 قطعات منفصله تراکتور جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 6,812,036 50,266,438 748.75
15 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 283,193,978 252,865,478 67.60
جمع اقلام فوق 13,530,783,343 8,493,642,115 37.63
جمع کل 33,399,489,844 43,683,868,536 24.31

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.