تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در سراسر جهان از 2010 تا 2021

جدول زیر آمار تعداد کاربران شبکه های اجتماعی را در سراسر جهان از سال 2010 تا سال 2021 نشان می دهد. برآورد می شود تعداد کاربران شبکه های از 2 میلیارد و 460 میلیون نفر در سال 2017 به 2 میلیارد و 770 میلیون نفر در سال 2019 برسد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، نفوذ شبکه های اجتماعی در سراسر جهان در حال افزایش است. در سال 2017، 71 درصد از کاربران اینترنت، کاربران شبکه اجتماعی بودند و انتظار میرود این رقم رشد کند. شبکه های اجتماعی یکی از محبوب ترین فعالیت های آنلاین با سرعت بالا در ارتباط با کاربر و گسترش امکانات موبایل است. آمریکای شمالی جز مناطقی است که استفاده و رشد استفاده از شبکه های اجتماعی در آن با سرعت بالایی رشد کرده است.. در سال 2016، یش از 81 درصد جمعیت ایالات متحده، یک رسانه ی اجتماعی داشتند.

با بیش از 1.86 میلیارد کاربر ماهانه فعال، شبکه اجتماعی فیس بوک در حال حاضر رهبر بازار از نظر گستره و دامنه است. این سایت از زمان راه اندازی آن چشم انداز رسانه های اجتماعی را شکل داده است و عامل مهمی در بحث در مورد حریم خصوصی کاربران و تمایز بین خصوصی شخصی و عمومی خود شده است.

سال  کاربر (میلیارد)
2021 3.02
2020 2.9
2019 2.77
2018 2.62
2017 2.46
2016 2.28
2015 2.14
2014 1.91
2013 1.59
2012 1.4
2011 1.22
2010 0.97

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.