بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده کانبری

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمن فائو کشور آمریکا با تولید 399 هزار تن کانبری اولین کشور بزرگ تولید کننده این میوه می باشد.

کشورهای کانادا و شیلی به ترتیب با تولید 163 هزار تن و 103 هزار تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن