بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولید کننده دارچین

آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد که کشور اندونزی با تولید 91 هزار تن دارچین اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، بعد از کشور اندونزی کشورهای چین و ویتنام هر کدام با تولید 77 هزار و 35 هزار تن به ترتیب در رده های دوم و سوم دنیا قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیا سبز

بر اساسی آمار منتشر شده توسط سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) کشور چین با تولید 18 میلیون و 692 هزار تن لوبیا سبز در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده لوبیا سبز در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از کشور چین، کشورهای اندونزی و هند هر کدام با تولید 930 هزار تن و 661 هزار تن به ترتیب رده دوم و سوم دنیا قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده موز

آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو) نشان می دهد که کشور هند با تولید 29 میلیون و 124 هزار تن موز در سال اولین کشور تولید کننده موز در جهان است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشورهای چین و اندونزی هر کدام به ترتیب با تولید 13 میلیون و 7 میلیون به ترتیب در رتبه های دوم و سوم بزرگترین کشورهای تولید کننده موز قرار دارند. ادامه‌ی خواندن