بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده لوبیای چشم بلبلی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور نیجریه با تولید بیش از 3 میلیون تن اولین کشور تولید کننده لوبیای چشم بلبلی ( به صورت خشک) می باشد.

بعد از کشور نیجریه، کشورهای نیجر و بورکینافاسو هر کدام با تولید 2 میلیون تن و 603 هزار تن به ترتیب در رده دوم و سوم این رتبه بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن