بایگانی برچسب: s

میانگین قیمت نفت اوپک از سال 1960 تا سال 2020

قیمت روز نفت اوپک

04/17/2020 18.16 دلار

جدول زیر میانگین قیمت ماهیانه نفت اوپک در سال 2020 را نشان می دهد.

 ماه  قیمت (دلار)
 آوریل 20.18
مارس 33.91
فوریه 55.49
ژانویه 65.11

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه جدول زیر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک از سال 1960 تا سال 2020 میلادی ( از سال 1338 تا سال 1396 شمسی) را نشان می دهد.

کمترین قیمت در سال 1970 ( سال 1348 شمسی ) با قیمت هر بشکه 1 دلار و 21 سنت می باشد و بیشترین قیمت نفت اوپک تا کنون در سال 2012 ( 1390 شمسی ) می باشد.
ادامه‌ی خواندن