بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده پیاز + آمار

چین بزرگترین کشور تولید کننده پیاز

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آماری که سازمان فائو منتشر کرده است، کشور چین با تولید 23 میلیون 849 هزار تن پیاز در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

کشورهای هند و مصر نیز هر کدام با تولید 19.4 میلیون تن و 3.1 میلیون تن پیاز در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده انجیر

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) کشور ترکیه با تولید 305 هزار تن انجیر در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور ترکیه، کشورهای مصر و الجزایر هر کدام با تولید 167 هزار تن و 131 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده بادمجان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 32 میلیون تن بادمجان ( بادنجان) در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و مصر هر کدام با تولید 12.5 میلیون تن و 1.2 میلیون تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده خرما

کشور مصر با تولید 1 میلیون  694 هزار تن خرما در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از کشور مصر، کشورهای ایران و الجزایر هر کدام با تولید 1 میلیون 65 هزار تن و 1 میلیون 29 هزار تن در رتبه های دوم و سوم جای گرفته اند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده کنگر فرنگی

آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور ایتالیا با تولید 365 هزار تن کنگر فرنگی در سال بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول کشاورزی می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از این کشور، مصر و اسپانیا هر کدام به ترتیب با تولید 236 هزار و 185 هزار تن در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

کشور ایران نیز با تولید 17 هزار و 600 تن کنگر فرنگی در سال در رتبه 13 دنیا قرار دارد.  ادامه‌ی خواندن