خوشبخت ترین و شادترین کشورها کدامند ؟ گزارش سال 2018

گزارش جهانی خوشبختی یک بررسی مهم از وضعیت شادی جهانی است. گزارش جهانی خوشبختی 2018، 156 کشور را با سطوح خوشبختی و 117 کشور را با خوشبختی مهاجران خود رتبه بندی کرده است.

تمرکز اصلی سال جاری این گزارش ، علاوه بر رتبه بندی معمول خود از سطوح و تغییرات شادی در سراسر جهان، بر مهاجرت در داخل و بین کشورها نیز می باشد.

رتبه بندی کلی خوشبختی کشورها براساس نتایج حاصل از نظرسنجی جهانی گالوپ از سال 2015-2017 است و تغییر و ثبات را نشان می دهد. کشور فنلاند دارای مقام ارشد جدیدی است، اما ده کشور برتر از همان کشورهایی است که در دو سال گذشته توانسته اند رتبه های خوب را کسب کنند. چهار کشور مختلف در چهار گزارش اخیر یعنی دانمارک، سوئیس، نروژ و در حال حاضر فنلاند دارای مقام اول هستند.

متغییرها عبارتنداز: درآمد، امید به زندگی سالم، حمایت اجتماعی، آزادی، اعتماد و سخاوت.
در میان کشورهای برتر، تفاوت ها خیلی کم هستند.

مردم کشور فنلاند مقام نخست شادترین مردمان جهان در سال ۲۰۱۸

کشور فنلاند با کسب 7.63 شادترین و خوشبخت ترین مردم جهان هستند و کشورهای نروژ و دانمارک به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.
بیشترین رشد در شاخص خوشبختی را کشورهای امارت متحده عربی و قطر کسب کرده اند.

ونزوپلا بدترین کشور جهان دز شادی و خوشبختی

بدترین کشور ونزوئلا است که با 2.2 امتیاز منفی در مقیاس 0 تا 10 است که در شاخص خوشبختی کشورش جایگاه خود را به شدت از دست داده است.

قابل توجه ترین یافته های کل گزارش این است که رتبه بندی کشورها با توجه به شادی جمعیت مهاجرانشان تقریبا دقیقا مشابه بقیه جمعیت است. رتبه بندی شادی مهاجرین بر اساس داده های کامل اطلاعات گالوپ از سال های 2005 تا 2017 است که برای 117 کشور با بیش از 100 پاسخ دهنده مهاجر کافی است.

فنلاند در هر دو رتبه بندی در این گزارش، شادترین کشور هم در خصوص مردم و مهاجرانش می باشد.

نزدیک بودن دو رتبه بندی نشان می دهد که خوشبختی مهاجران عمدتا بستگی به کیفیت زندگی جایی که در حال حاضر زندگی می کنند، دارد. خوشبختی می تواند تغییر کند و با توجه به کیفیت جامعه ای که در آن مردم زندگی می کند تغییر کند. خوشبختی مهاجران، مثل آنچه که به طور محلی متولد شده است، بستگی به طیف وسیعی از ویژگی های ساختار اجتماعی دارد و به مراتب فراتر از درآمد های بالایی است که به طور سنتی تصور می شود نتیجه و نیت از مهاجرت کسب درآمد و ثروت می باشد.
کشورهایی که مهاجران شادتری دارند، ثروتمندترین کشورها نیستند، بلکه به جای آن، کشورهایی هستند که دارای مجموعه ای متعادل از حمایت اجتماعی و نهادی برای زندگی بهتر هستند.

رتبه جهانی ایران در شاخص شادی و خوشبختی

ایران با کسب نمره 4.70 در رتبه 106 جهان قرار دارد.

جدول رتبه بندی کشورها در شاخص شادی و خوشبختی :

رتبه جهانیکشورامتیازتغییر امتیازسرانه تولید ناخالص داخلیحمایت اجتماعیامید به زندگیآزادی انتخاب زندگیسالمندی
1 Finland7.6321.3051.5920.8740.6810.1920.393
2 Norway7.5941.4561.5820.8610.6860.2860.34
3 Denmark7.5551.3511.590.8680.6830.2840.408
4 Iceland7.4951.3431.6440.9140.6770.3530.138
5 Switzerland7.4871.421.5490.9270.660.2560.357
6 Netherlands7.4411.3611.4880.8780.6380.3330.295
7 Canada7.3281.331.5320.8960.6530.3210.291
8 New Zealand7.3241.2681.6010.8760.6690.3650.389
9 Sweden7.3141.3551.5010.9130.6590.2850.383
10 Australia7.2721.341.5730.910.6470.3610.302
11 Israel7.191.2441.4330.8880.4640.2620.082
12 Austria7.1391.3411.5040.8910.6170.2420.224
13 Costa Rica7.0721.011.4590.8170.6320.1430.101
14 Ireland6.9771.4481.5830.8760.6140.3070.306
15 Germany6.9651.341.4740.8610.5860.2730.28
16 Belgium6.9271.3241.4830.8940.5830.1880.24
17 Luxembourg6.911.5761.520.8960.6320.1960.321
18 United States6.8861.3981.4710.8190.5470.2910.133
19 United Kingdom6.8141.3011.5590.8830.5330.3540.272
20 United Arab Emirates6.7742.0960.7760.670.2840.186
21 Czech Republic6.7111.2331.4890.8540.5430.0640.034
22 Malta6.6271.271.5250.8840.6450.3760.142
23 France6.4891.2931.4660.9080.520.0980.176
24 Mexico6.4881.0381.2520.7610.4790.0690.095
25 Chile6.4761.1311.3310.8080.4310.1970.061
26 Taiwan6.4411.3651.4360.8570.4180.1510.078
27 Panama6.431.1121.4380.7590.5970.1250.063
28 Brazil6.4190.9861.4740.6750.4930.110.088
29 Argentina6.3881.0731.4680.7440.570.0620.054
30 Guatemala6.3820.7811.2680.6080.6040.1790.071
31 Uruguay6.3791.0931.4590.7710.6250.130.155
32 Qatar6.3741.6491.3030.7480.6540.2560.171
33 Saudi Arabia6.3711.3791.3310.6330.5090.0980.127
34 Singapore6.3431.5291.4511.0080.6310.2610.457
35 Malaysia6.3221.1611.2580.6690.3560.3110.059
36 Spain6.311.2511.5380.9650.4490.1420.074
37 Colombia6.260.961.4390.6350.5310.0990.039
38 Trinidad & Tobago6.1921.2231.4920.5640.5750.1710.019
39 Slovakia6.1731.211.5370.7760.3540.1180.014
40 El Salvador6.1670.8061.2310.6390.4610.0650.082
41 Nicaragua6.1410.6681.3190.70.5270.2080.128
42 Poland6.1231.1761.4480.7810.5460.1080.064
43 Bahrain6.1051.3381.3660.6980.5940.2430.123
44 Uzbekistan6.0960.7191.5840.6050.7240.3280.259
45 Kuwait6.0831.4741.3010.6750.5540.1670.106
46 Thailand6.0721.0161.4170.7070.6370.3640.029
47 Italy61.2641.5010.9460.2810.1370.028
48 Ecuador5.9730.8891.330.7360.5560.1140.12
49 Belize5.9560.8071.1010.4740.5930.1830.089
50 Lithuania5.9521.1971.5270.7160.350.0260.006
51 Slovenia5.9481.2191.5060.8560.6330.160.051
52 Romania5.9451.1161.2190.7260.5280.0880.001
53 Latvia5.9331.1481.4540.6710.3630.0920.066
54 Japan5.9151.2941.4620.9880.5530.0790.15
55 Mauritius5.8911.091.3870.6840.5840.2450.05
56 Jamaica5.890.8191.4930.6930.5750.0960.031
57 South Korea5.8751.2661.2040.9550.2440.1750.051
58 Northern Cyprus5.8351.2291.2110.9090.4950.1790.154
59 Russia5.811.1511.4790.5990.3990.0650.025
60 Kazakhstan5.791.1431.5160.6310.4540.1480.121
61 Cyprus5.7621.2291.1910.9090.4230.2020.035
62 Bolivia5.7520.7511.2230.5080.6060.1410.054
63 Estonia5.7391.21.5320.7370.5530.0860.174
64 Paraguay5.6810.8351.5220.6150.5410.1620.074
65 Peru5.6630.9341.2490.6740.530.0920.034
66 Kosovo5.6620.8551.230.5780.4480.2740.023
67 Moldova5.640.6571.3010.620.2320.1710
68 Turkmenistan5.6361.0161.5330.5170.4170.1990.037
69 Hungary5.621.1711.4010.7320.2590.0610.022
70 Libya5.5660.9851.350.5530.4960.1160.148
71 Philippines5.5240.7751.3120.5130.6430.120.105
72 Honduras5.5040.621.2050.6220.4590.1970.074
73 Belarus5.4831.0391.4980.70.3070.1010.154
74 Turkey5.4831.1481.380.6860.3240.1060.109
75 Pakistan5.4720.6520.810.4240.3340.2160.113
76 Hong Kong5.431.4051.291.030.5240.2460.291
77 Portugal5.411.1881.4290.8840.5620.0550.017
78 Serbia5.3980.9751.3690.6850.2880.1340.043
79 Greece5.3581.1541.2020.8790.13100.044
80 Tajikistan5.3580.4741.1790.5980.5030.2140.136
81 Montenegro5.3471.0171.2790.7290.2590.1110.081
82 Croatia5.3211.1151.1610.7370.380.120.039
83 Dominican Republic5.3020.9821.4410.6140.5780.120.106
84 Algeria5.2950.9791.1540.6870.0770.0550.135
85 Morocco5.2540.7790.7970.6690.460.0260.074
86 China5.2460.9891.1420.7990.5970.0290.103
87 Azerbaijan5.2011.0241.1610.6030.430.0310.176
88 Lebanon5.1990.9651.1660.7850.2920.1870.034
89 Macedonia5.1850.9591.2390.6910.3940.1730.052
90 Jordan5.1610.8221.2650.6450.4680.130.134
91 Nigeria5.1550.6891.1720.0480.4620.2010.032
92 Kyrgyzstan5.1310.531.4160.5940.540.2810.035
93 Bosnia and Herzegovina5.1290.9151.0780.7580.280.2160
94 Mongolia5.1250.9141.5170.5750.3950.2530.032
95 Vietnam5.1030.7151.3650.7020.6180.1770.079
96 Indonesia5.0930.8991.2150.5220.5380.4840.018
97 Bhutan5.0820.7961.3350.5270.5410.3640.171
98 Somalia4.98200.7120.1150.6740.2380.282
99 Cameroon4.9750.5350.8910.1820.4540.1830.043
100 Bulgaria4.9331.0541.5150.7120.3590.0640.009
101 Nepal4.880.4251.2280.5390.5260.3020.078
102 Venezuela4.8060.9961.4690.6570.1330.0560.052
103 Gabon4.7581.0361.1640.4040.3560.0320.052
104 Palestinian Territories4.7430.6421.2170.6020.2660.0860.076
105 South Africa4.7240.941.410.330.5160.1030.056
106 Iran4.7071.0590.7710.6910.4590.2820.129
107 Ivory Coast4.6710.5410.8720.080.4670.1460.103
108 Ghana4.6570.5920.8960.3370.4990.2120.029
109 Senegal4.6310.4291.1170.4330.4060.1380.082
110 Laos4.6230.721.0340.4410.6260.230.174
111 Tunisia4.5920.90.9060.690.2710.040.063
112 Albania4.5860.9160.8170.790.4190.1490.032
113 Sierra Leone4.5710.2560.81300.3550.2380.053
114 Congo (Brazzaville)4.5590.6820.8110.3430.5140.0910.077
115 Bangladesh4.50.5320.850.5790.580.1530.144
116 Sri Lanka4.4710.9181.3140.6720.5850.3070.05
117 Iraq4.4561.010.9710.5360.3040.1480.095
118 Mali4.4470.371.2330.1520.3670.1390.056
119 Namibia4.4410.8741.2810.3650.5190.0510.064
120 Cambodia4.4330.5491.0880.4570.6960.2560.065
121 Burkina Faso4.4240.3141.0970.2540.3120.1750.128
122 Egypt4.4190.8851.0250.5530.3120.0920.107
123 Mozambique4.4170.1980.9020.1730.5310.2060.158
124 Kenya4.410.4931.0480.4540.5040.3520.055
125 Zambia4.3770.5621.0470.2950.5030.2210.082
126 Mauritania4.3560.5571.2450.2920.1290.1340.093
127 Ethiopia4.350.3080.950.3910.4520.220.146
128 Georgia4.340.8530.5920.6430.3750.0380.215
129 Armenia4.3210.8160.990.6660.260.0770.028
130 Myanmar4.3080.6821.1740.4290.580.5980.178
131 Chad4.3010.3580.9070.0530.1890.1810.06
132 Congo (Kinshasa)4.2450.0691.1360.2040.3120.1970.052
133 India4.190.7210.7470.4850.5390.1720.093
134 Niger4.1660.1310.8670.2210.390.1750.099
135 Uganda4.1610.3221.090.2370.450.2590.061
136 Benin4.1410.3780.3720.240.440.1630.067
137 Sudan4.1390.6051.240.3120.0160.1340.082
138 Ukraine4.1030.7931.4130.6090.1630.1870.011
139 Togo3.9990.2590.4740.2530.4340.1580.101
140 Guinea3.9640.3440.7920.2110.3940.1850.094
141 Lesotho3.8080.4721.2150.0790.4230.1160.112
142 Angola3.7950.731.1250.26900.0790.061
143 Madagascar3.7740.2620.9080.4020.2210.1550.049
144 Zimbabwe3.6920.3571.0940.2480.4060.1320.099
145 Afghanistan3.6320.3320.5370.2550.0850.1910.036
146 Botswana3.591.0171.1740.4170.5570.0420.092
147 Malawi3.5870.1860.5410.3060.5310.210.08
148 Haiti3.5820.3150.7140.2890.0250.3920.104
149 Liberia3.4950.0760.8580.2670.4190.2060.03
150 Syria3.4620.6890.3820.5390.0880.3760.144
151 Rwanda3.4080.3320.8960.40.6360.20.444
152 Yemen3.3550.4421.0730.3430.2440.0830.064
153 Tanzania3.3030.4550.9910.3810.4810.270.097
154 South Sudan3.2540.3370.6080.1770.1120.2240.106
155 Central African Republic3.0830.02400.010.3050.2180.038
156 Burundi2.9050.0910.6270.1450.0650.1490.076

1 فکر می‌کنند “خوشبخت ترین و شادترین کشورها کدامند ؟ گزارش سال 2018

  1. محمد

    خیلی ممنون از توضيحات شما برای بهترین کشورهای جهان خیلی خیلی جالب ودوست داشتنی بود سپاس گذارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.