بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده میوه به

ازبکستان بزرگترین کشور تولیدکننده به

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور ازبکستان با تولید 129 هزار تن میوه به در هر سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور ازبکستان، کشورهای ترکیه و چین هر کدام با تولید 126 هزار تن و 111 هزار تن ” به ” به ترتیب در رتیه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده هویج و شلغم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) کشور چین با تولید 20 میلیون تن هویچ و شلغم در سال بزرگترین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد.

میزان تولید چین 18 برابر کشور دوم یعنی ازبکستان می باشد و میزان تولید هویج و شلغم در ازبکستان 2 میلیون و 250 هزار تن می باشد.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده زردآلو در جهان

آمار منتشر شده سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو) نشان می دهد که کشور ترکیه با تولید 730 هزار تن زردآلو اولین کشور تولید کننده زردآلود در جهان است و بعد از آن کشورهای ازبکستان و ایران هر کدام با تولید 662 هزار تن و 306 هزار تن در رتبه های دوم و سوم بزرگترین کشورهای تولید کننده زردآلود در جهان قرار دارند. ادامه‌ی خواندن