بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای اروپا از نظر مساحت و جمعیت

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، کشور پنهاور روسیه با داشتن 3 میلیون 972 کیلومتر مربع مساحت در داخل قاره اروپا بزرگترین کشور اروپایی محسوب می شود.

این کشور نزدیک به 40 درصد از کل مساحت قاره اروپا را به خود اختصاص داده است. کل مساحت قاره اروپا 10 میلیون و 180 هزار کیلومتر مربع می باشد.  ادامه‌ی خواندن

ضریب جینی کشورهای جهان / شاخص عدالت اقتصادی کشورها

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک جهانی کشور اوکراین با ضریب جینی 25.5 از نظر عدالت اقتصادی بهترین کشور می باشد و بعد از آن، کشورهای ایسلند و اسلوونی شاخص عدالت اقتصادی خوبی در جهان دارند و در رتبه دوم و سوم دنیا قرار دارند.

ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولیدکننده تخم آفتابگردان

بنا بر آمار ارائه شده توسط سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) تولید دانه آفتابگردان در سال 2016 به میزان 47345038 بوده است.

اوکراین بزرگترین کشور تولیدکننده دانه آفتابگردان

کشور اوکراین با تولید 13 میلیون 626 هزار تن تخم آفتابگردان اولین کشور تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

کشور روسیه و آرژانتین هر کدان با تولید 11 میلیون و 3 میلیون به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده مویز

کشور روسیه با تولید 395 تن مویز اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد بعد از کشور روسیه ، کشورهای لهستان و اوکراین هر کدام با تولید 166 هزار تن و 24 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم هستند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده گندم سیاه

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آماری که سازمان فائو منتشر کرده است نشان می دهد کشور روسیه با تولید 1 میلیون 186 هزار تن گندم سیاه در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.

بعد از کشور روسیه، کشورهای چین و اوکراین هر کدام با تولید 404 هزار تن و 176 هزار تن به ترتیب در رده دوم و سوم قرار دارند.

ادامه‌ی خواندن