بزرگترین کشورهای تولیدکننده دانه کتان (برزک)

روسیه اولین کشور تولیدکننده کتان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور روسیه با تولید 672 هزار تن بزرگترین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی می باشد.

بعد از کشور روسیه، کشورهای کانادا و قزاقستان هر کدام با تولید 579 هزار تن و 561 هزار تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

میزان تولید دانه کتان در ایران

ایران با تولید 77 تن در رتبه 48 قرار دارد.

آمار تولید دانه کتان در کشورهای جهان و رتبه بندی کشور بر اساس مقدار تولید :

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1 روسیه 672691 23.00
2 کانادا 579000 19.79
3 قزاقستان 561771 19.20
4 چین 361569 12.36
5 ایالات متحده 220480 7.54
6 هند 125000 4.27
7 اوکراین 92160 3.15
8 اتیوپی 87912 3.01
9 بریتانیا 48000 1.64
10 فرانسه 45197 1.55
11 سوئد 16800 0.57
12 آرژانتین 16610 0.57
13 برزیل 12973 0.44
14 بلژیک 9000 0.31
15 لهستان 8287 0.28
16 نپال 7672 0.26
17 بلاروس 6499 0.22
18 استرالیا 6000 0.21
19 آلمان 6000 0.21
20 اروگوئه 4779 0.16
21 Bangladesh 4475 0.15
22 Egypt 4000 0.14
23 Romania 3159 0.11
24 Tunisia 2465 0.08
25 New Zealand 2429 0.08
26 Slovakia 2338 0.08
27 Czechia 2237 0.08
28 Pakistan 2178 0.07
29 Italy 2000 0.07
30 Netherlands 1787 0.06
31 Austria 1734 0.06
32 Chile 1347 0.05
33 Mexico 1125 0.04
34 Uzbekistan 1000 0.03
35 Kenya 949 0.03
36 Peru 833 0.03
37 Hungary 655 0.02
38 Switzerland 286 0.01
39 Armenia 255 0.01
40 Afghanistan 219 0.01
41 Lithuania 219 0.01
42 Latvia 200 0.01
43 Eritrea 180 0.01
44 Spain 174 0.01
45 Denmark 166 0.01
46 Iraq 122 0.00
47 Estonia 85 0.00
48 Iran (Islamic Republic of) 77 0.00
49 Kyrgyzstan 74 0.00
50 Bulgaria 58 0.00
51 Ecuador 57 0.00
52 Cyprus 0 0.00
53 Turkey 0 0.00
2925283 100.00

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.