بزرگترین کشورهای تولیدکننده قارچ و دنبلان + آمار تولید

چین بزرگترین کشور تولید کننده قارچ و دنبلان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، آمار که سازمان فائو منتشر کرده است نشان می دهد کشور چین با تولید 7 میلیون 786 هزار تن قارچ و دنبلان اولین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد.

البته میزان تولید دنبلان در تمام دنیا بسیار کنم و ناچیز است و درصد بسیار بالایی از تمامی آمارهای ارائه شده را تنها قارچ به خود اختصاص می دهد.

بعد از کشور چین، کشور ایتالیا و آمریکا هر کدام با تولید 683 هزار تن و 420 هزار تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید قارچ و دنبلان

میزان تولید ایران 150 هزار تن می باشد و در خاورمیانه بزرگترین تولیدکننده این محصول می باشد و کشور ترکیه در مقام 16 دنیا قرار دارد و نزدیکترین تعقیب کننده ایران در منطقه می باشد.

آمار تولید قارچ و دنبلان در کشورهای جهان :

رتبه کشور

2016 (تن)

 درصد
1 چین            7,786,368 72.16
2 ایتالیا                683,620 6.34
3 ایالات متحده آمریکا                419,630 3.89
4 هلند                300,000 2.78
5 لهستان                260,140 2.41
6 اسپانیا                197,010 1.83
7 ایران                150,063 1.39
8 Canada                133,935 1.24
9 France                101,949 0.94
10 United Kingdom                  99,813 0.92
11 Germany                  72,141 0.67
12 Ireland                  70,000 0.65
13 Japan                  65,579 0.61
14 Australia                  50,387 0.47
15 Indonesia                  40,906 0.38
16 Turkey                  40,272 0.37
17 Hungary                  32,311 0.30
18 India                  29,992 0.28
19 Belgium                  29,450 0.27
20 Republic of Korea                  26,158 0.24
21 Viet Nam                  23,701 0.22
22 South Africa                  18,803 0.17
23 Lithuania                  15,785 0.15
24 Ukraine                  14,740 0.14
25 Romania                  14,519 0.13
26 Portugal                  12,093 0.11
27 China, Taiwan Province of                  11,530 0.11
28 Israel                  11,000 0.10
29 Belarus                  10,135 0.09
30 Russian Federation                     9,682 0.09
31 Switzerland                     7,089 0.07
32 Democratic People’s Republic of Korea                     5,868 0.05
33 Serbia                     5,403 0.05
34 Denmark                     3,930 0.04
35 Greece                     3,601 0.03
36 The former Yugoslav Republic of Macedonia                     2,866 0.03
37 Madagascar                     2,262 0.02
38 Republic of Moldova                     2,135 0.02
39 Morocco                     2,105 0.02
40 Slovakia                     2,074 0.02
41 Algeria                     1,890 0.02
42 New Zealand                     1,740 0.02
43 Malta                     1,676 0.02
44 Azerbaijan                     1,562 0.01
45 Bulgaria                     1,473 0.01
46 Austria                     1,400 0.01
47 Finland                     1,345 0.01
48 Bosnia and Herzegovina                     1,203 0.01
49 Slovenia                     1,063 0.01
50 Thailand                        960 0.01
51 Jordan                        856 0.01
52 Cyprus                        761 0.01
53 Uzbekistan                        694 0.01
54 Zimbabwe                        684 0.01
55 Montenegro                        600 0.01
56 Iceland                        585 0.01
57 Philippines                        580 0.01
58 Czechia                        561 0.01
59 Kazakhstan                        513 0.00
60 Armenia                        361 0.00
61 Mongolia                        326 0.00
62 Réunion                        307 0.00
63 Kyrgyzstan                        226 0.00
64 Tunisia                        153 0.00
65 Albania                        100 0.00
66 Latvia                           62 0.00
67 Estonia                           51 0.00
68 China, Hong Kong SAR                           31 0.00
69 Singapore                           30 0.00
70 Brunei Darussalam                           14 0.00
71 Luxembourg                             5 0.00
         10,790,857

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.