بزرگترین کشورهای تولیدکننده گندم + آمار تولید

چین بزرگترین کشور تولیدکننده گندم

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور چین با تولید 131 میلیون و 689 هزار تن گندم در سال اولین کشور تولید کننده این محصول کشاورزی در جهان می باشد.

بعد از کشور چین، کشورهای هند و روسیه هر کدام با تولید  93.5 میلیون تن و 73.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید گندم

ایران با تولید بیش از 11 میلیون تن گندم در سال در رتبه پانزدم دنیا قرار دارد. در بین کشورهای منطقه تنها پاکستان و ترکیه تولید بیشتری از ایران دارند.

کشور پاکستان با تولید 26 میلیون تن گندم در سال در رتبه هشتم جهان و ترکیه با تولید 20.6 میلیون تن گندم در رتبه یازدهم قرار دارند.

آمار تولید گندم در کشورهای جهان :

 رتبه کشور 2016 (تن)   درصد
1  چین                    131,689,035 17.57
2  هند                      93,500,000 12.48
3  روسیه                      73,294,568 9.78
4  ایالات متحده آمریکا                      62,859,050 8.39
5  کانادا                      30,486,700 4.07
6  فرانسه                      29,504,454 3.94
7  اوکراین                      26,098,830 3.48
8  پاکستان                      26,005,213 3.47
9  آلمان                      24,463,800 3.26
10  استرالیا                      22,274,514 2.97
11  ترکیه                      20,600,000 2.75
12  آرژانتین                      18,557,532 2.48
13  قزاقستان                      14,985,379 2.00
14  بریتانیا                      14,383,000 1.92
15  ایران                      11,097,605 1.48
16  لهستان                      10,827,902 1.44
17  مصر                         9,000,000 1.20
18  رومانی                         8,431,131 1.12
19  ایتالیا                         8,037,872 1.07
20  ازبکستان                         6,940,500 0.93
21 Brazil                         6,834,421 0.91
22 Spain                         6,433,865 0.86
23 Bulgaria                         5,662,721 0.76
24 Czechia                         5,454,663 0.73
25 Hungary                         4,788,027 0.64
26 Afghanistan                         4,555,110 0.61
27 Ethiopia                         4,537,852 0.61
28 Denmark                         4,201,500 0.56
29 Mexico                         3,862,914 0.52
30 Lithuania                         3,798,430 0.51
31 Iraq                         3,052,939 0.41
32 Syrian Arab Republic                         2,936,783 0.39
33 Serbia                         2,884,537 0.38
34 Sweden                         2,834,500 0.38
35 Morocco                         2,731,123 0.36
36 Algeria                         2,440,097 0.33
37 Slovakia                         2,434,213 0.32
38 Belarus                         2,339,950 0.31
39 Latvia                         2,062,300 0.28
40 Austria                         1,970,364 0.26
41 South Africa                         1,909,540 0.25
42 Azerbaijan                         1,799,859 0.24
43 Nepal                         1,736,849 0.23
44 Chile                         1,731,935 0.23
45 Greece                         1,698,031 0.23
46 Turkmenistan                         1,600,000 0.21
47 Belgium                         1,400,074 0.19
48 Bangladesh                         1,348,186 0.18
49 Republic of Moldova                         1,292,921 0.17
50 Paraguay                         1,144,000 0.15
51 Netherlands                         1,016,479 0.14
52 Croatia                            960,081 0.13
53 Tunisia                            926,592 0.12
54 Tajikistan                            917,081 0.12
55 Finland                            823,900 0.11
56 Japan                            790,800 0.11
57 Saudi Arabia                            765,815 0.10
58 Uruguay                            757,000 0.10
59 Kyrgyzstan                            661,514 0.09
60 Ireland                            647,700 0.09
61 Sudan                            516,000 0.07
62 Mongolia                            467,053 0.06
63 New Zealand                            459,349 0.06
64 Estonia                            455,543 0.06
65 Switzerland                            386,720 0.05
66 Armenia                            350,369 0.05
67 Bolivia (Plurinational State of)                            346,242 0.05
68 Norway                            308,800 0.04
69 Bosnia and Herzegovina                            306,605 0.04
70 The former Yugoslav Republic of Macedonia                            306,433 0.04
71 Albania                            275,000 0.04
72 Kenya                            222,400 0.03
73 Yemen                            220,154 0.03
74 Peru                            191,108 0.03
75 Israel                            168,000 0.02
76 Libya                            164,572 0.02
77 Slovenia                            163,165 0.02
78 Zambia                            159,533 0.02
79 Lebanon                            147,748 0.02
80 Georgia                            126,600 0.02
81 Myanmar                            102,636 0.01
82 United Republic of Tanzania                               96,122 0.01
83 Portugal                               90,017 0.01
84 Rwanda                               83,764 0.01
85 Luxembourg                               70,069 0.01
86 Nigeria                               60,000 0.01
87 Democratic People’s Republic of Korea                               56,702 0.01
88 Zimbabwe                               43,294 0.01
89 Mali                               40,137 0.01
90 Occupied Palestinian Territory                               33,004 0.00
91 Eritrea                               31,305 0.00
92 Jordan                               31,150 0.00
93 Republic of Korea                               28,778 0.00
94 Uganda                               22,951 0.00
95 Cyprus                               22,831 0.00
96 Mozambique                               17,088 0.00
97 Malta                               15,980 0.00
98 Namibia                               13,924 0.00
99 Niger                                 8,234 0.00
100 Democratic Republic of the Congo                                 8,208 0.00
101 Mauritania                                 7,718 0.00
102 China, Taiwan Province of                                 7,357 0.00
103 Burundi                                 6,815 0.00
104 Ecuador                                 6,746 0.00
105 Madagascar                                 5,000 0.00
106 Lesotho                                 4,000 0.00
107 Angola                                 3,995 0.00
108 Oman                                 2,777 0.00
109 Colombia                                 2,721 0.00
110 Bhutan                                 2,683 0.00
111 Montenegro                                 2,354 0.00
112 Chad                                 1,742 0.00
113 Thailand                                 1,308 0.00
114 Honduras                                 1,220 0.00
115 Somalia                                 1,019 0.00
116 Cameroon                                     885 0.00
117 Malawi                                     797 0.00
118 Guatemala                                     744 0.00
119 Swaziland                                     577 0.00
120 Venezuela (Bolivarian Republic of)                                     140 0.00
121 United Arab Emirates                                       82 0.00
122 Kuwait                                       45 0.00
123 New Caledonia                                         8 0.00
124 Qatar                                         6 0.00

 جمع کل آمار تولید گندم در جهان :

                   749,460,078 100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.