بزرگترین کشورهای تولیدکننده ارزن + آمار تولید

هند بزرگترین تولید کننده ارزن در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، آمار منتشر شده توسط سازمان فائو نشان می دهد که کشور هند با تولید 10 میلیون و 280 هزار تن ارزن در سال اولین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد. هند با این تولید سهم 36 از کل ارزن تولید جهان را در اختیار دارد.

بعد از کشور هند، کشورهای نیجر و چین هر کدام با تولید 3.9 میلیون تن و 2 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید ارزن

کشور ایران نیز با تولید 19 هزار تن ارزن در رتبه 42 قرار دارد.

آمار تولید ارزن Millet در کشورهای مختلف + رتبه بندی آنها

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  هند 10280000 36.25
2  نیجر 3886079 13.70
3  چین 1995934 7.04
4  مالی 1806559 6.37
5  نیجریه 1468668 5.18
6  سودان 1449000 5.11
7  بورکینافاسو 1056931 3.73
8  اتیوپی 1017059 3.59
9  چاد 725677 2.56
10  روسیه 629632 2.22
11  سنگال 612563 2.16
12  پاکستان 318326 1.12
13  تانزانیا 312352 1.10
14  نپال 302397 1.07
15  ایالات متحده آمریکا 284810 1.00
16  میانمار 243374 0.86
17  اوگاندا 234298 0.83
18  گینه 193956 0.68
19  اوکراین 189670 0.67
20  غنا 159017 0.56
21 Gambia 101872 0.36
22 Cameroon 100021 0.35
23 Yemen 86690 0.31
24 Democratic People’s Republic of Korea 73482 0.26
25 Kazakhstan 61161 0.22
26 Côte d’Ivoire 54499 0.19
27 Kenya 54000 0.19
28 Namibia 44578 0.16
29 Angola 42000 0.15
30 France 41923 0.15
31 Poland 40965 0.14
32 Democratic Republic of the Congo 40957 0.14
33 Sierra Leone 37633 0.13
34 Australia 36038 0.13
35 Zambia 29972 0.11
36 Zimbabwe 28927 0.10
37 Belarus 27965 0.10
38 Benin 25182 0.09
39 Togo 23838 0.08
40 Eritrea 22423 0.08
41 Malawi 19510 0.07
42  ایران 18812 0.07
43 Congo 14405 0.05
44 Guinea-Bissau 14000 0.05
45 Mozambique 12219 0.04
46 Burundi 10618 0.04
47 Central African Republic 10375 0.04
48 Austria 10144 0.04
49 Afghanistan 10043 0.04
50 Hungary 7470 0.03
51 Argentina 6867 0.02
52 Libya 6662 0.02
53 Uzbekistan 6642 0.02
54 South Sudan 6000 0.02
55 South Africa 5762 0.02
56 Sri Lanka 5577 0.02
57 Saudi Arabia 5422 0.02
58 Turkey 5327 0.02
59 Morocco 5218 0.02
60 Bangladesh 4784 0.02
61 Rwanda 4483 0.02
62 Bulgaria 3725 0.01
63 Viet Nam 3720 0.01
64 Syrian Arab Republic 3530 0.01
65 Mauritania 3201 0.01
66 Bhutan 1751 0.01
67 Iraq 1729 0.01
68 Republic of Korea 1615 0.01
69 Botswana 1118 0.00
70 Czechia 1107 0.00
71 Slovakia 1056 0.00
72 Romania 770 0.00
73 Spain 728 0.00
74 Slovenia 532 0.00
75 China, Taiwan Province of 444 0.00
76 Croatia 359 0.00
77 Mexico 319 0.00
78 Japan 210 0.00
79 Switzerland 152 0.00
80 Azerbaijan 121 0.00
81 Greece 121 0.00
82 Serbia 104 0.00
83 Tajikistan 82 0.00
84 Kyrgyzstan 81 0.00
85 The former Yugoslav Republic of Macedonia 68 0.00
86 Jordan 23 0.00
87 Republic of Moldova 13 0.00
88 Maldives 5 0.00
 جمع کل ارزن تولیدی جهان 28357452  100.00

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.