آمار تولید پرتقال کشورهای جهان + بزرگترین کشورها تولیدکننده

برزیل بزرگترین تولید کننده پرتقال

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور برزیل با تولید 17 میلیون و 251 هزار تن پرتقال در سال اولین کشور بزرگ تولیدکننده این محصول در جهان می باشد.

بعد از کشور برزیل، کشورهای چین و هند هر کدام با تولید 8.4 میلیون تن و 7.5 میلیون تن پرتقال در سال به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه جهانی ایران در تولید پرتقال

ایران با تولید نزدیک به 2 میلیون تن پرتقال در سال، نهمین کشور تولید کننده این محصول در دنیا می باشد. تولید پرتقال در ایران حتی از کشور ترکیه نیز بیشتر می باشد و در بین کشورهای اسلامی تنها مصر و اندونزی تولید بیشتری نسبت به ایران دارند.

آمار تولید پرتقال در کشورهای جهان :

 رتبه کشور 2016 (تن)  درصد
1  برزیل 17251291 23.57
2  چین 8419881 11.50
3  هند 7503000 10.25
4  ایالات متحده آمریکا 5160000 7.05
5  مکزیک 4603253 6.29
6  مصر 3438030 4.70
7  اسپانیا 3137546 4.29
8  اندونزی 2138474 2.92
9  ایران 1944023 2.66
10  ترکیه 1850000 2.53
11  پاکستان 1592944 2.18
12  ایتالیا 1495067 2.04
13  آفریقای جنوبی 1366002 1.87
14  آرژانتین 1032446 1.41
15  یونان 918937 1.26
16  مراکش 909237 1.24
17  الجزایر 892764 1.22
18  سوریه 799397 1.09
19  غنا 690130 0.94
20  ویتنام 636919 0.87
21 Peru 490869 0.67
22 Mali 486699 0.67
23 Thailand 485021 0.66
24 United Republic of Tanzania 465608 0.64
25 Australia 398610 0.54
26 Venezuela (Bolivarian Republic of) 309929 0.42
27 Portugal 299583 0.41
28 Honduras 270776 0.37
29 Colombia 255399 0.35
30 Costa Rica 240000 0.33
31 Paraguay 223426 0.31
32 Bolivia (Plurinational State of) 185093 0.25
33 Guatemala 177023 0.24
34 Democratic Republic of the Congo 171248 0.23
35 Lebanon 159943 0.22
36 Yemen 155582 0.21
37 Sudan 152330 0.21
38 Uruguay 139100 0.19
39 Dominican Republic 134543 0.18
40 Belize 132585 0.18
41 China, Taiwan Province of 130984 0.18
42 Chile 129453 0.18
43 Tunisia 111700 0.15
44 Nicaragua 111115 0.15
45 Zimbabwe 98511 0.13
46 Kenya 85233 0.12
47 Madagascar 83551 0.11
48 Jamaica 76439 0.10
49 Israel 76000 0.10
50 Ecuador 75333 0.10
51 Iraq 73460 0.10
52 El Salvador 69394 0.09
53 Cambodia 65054 0.09
54 Mozambique 65000 0.09
55 Haiti 58280 0.08
56 Jordan 51311 0.07
57 Libya 49976 0.07
58 Senegal 48869 0.07
59 Panama 48452 0.07
60 Lao People’s Democratic Republic 47363 0.06
61 Swaziland 43522 0.06
62 Bhutan 42687 0.06
63 Côte d’Ivoire 40133 0.05
64 Cuba 38046 0.05
65 Nepal 33558 0.05
66 Cyprus 32415 0.04
67 Central African Republic 30516 0.04
68 Bangladesh 21000 0.03
69 Ethiopia 20656 0.03
70 Japan 16174 0.02
71 Benin 14555 0.02
72 Togo 14075 0.02
73 Malaysia 13448 0.02
74 Puerto Rico 13435 0.02
75 Somalia 10413 0.01
76 Suriname 10340 0.01
77 Albania 10063 0.01
78 Montenegro 9299 0.01
79 New Zealand 8177 0.01
80 Liberia 8003 0.01
81 Sri Lanka 7993 0.01
82 Rwanda 7919 0.01
83 Dominica 6860 0.01
84 Guinea-Bissau 6728 0.01
85 Guyana 5474 0.01
86 Occupied Palestinian Territory 5456 0.01
87 France 4591 0.01
88 Afghanistan 4426 0.01
89 Zambia 3777 0.01
90 Bahamas 3673 0.01
91 Azerbaijan 3003 0.00
92 Philippines 2861 0.00
93 Georgia 2500 0.00
94 Trinidad and Tobago 2386 0.00
95 Congo 2240 0.00
96 Namibia 2131 0.00
97 Timor-Leste 1886 0.00
98 Réunion 1844 0.00
99 Tajikistan 1828 0.00
100 Guadeloupe 1635 0.00
101 Malta 966 0.00
102 Tonga 918 0.00
103 French Guiana 905 0.00
104 Saint Vincent and the Grenadines 875 0.00
105 Botswana 767 0.00
106 Grenada 747 0.00
107 Martinique 670 0.00
108 New Caledonia 660 0.00
109 Burkina Faso 591 0.00
110 Saint Lucia 556 0.00
111 French Polynesia 491 0.00
112 Brunei Darussalam 418 0.00
113 Kuwait 376 0.00
114 Croatia 284 0.00
115 Bosnia and Herzegovina 137 0.00
116 Fiji 90 0.00
117 Guam 77 0.00
118 Russian Federation 63 0.00
119 Seychelles 44 0.00
120 Cook Islands 20 0.00
121 Djibouti 4 0.00
 جمع کل پرتقال تولید در جهان 73,187,571 100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.