رتبه بندی بهترین ها و بدترین های سایتهای علمی و خبری

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، تجربه به ما نشان میدهد که بعضی از سایتها و منابع خبری در مطالب خود بسیار دقیق و صادق هستند و تعدادی از آنها با تاثیر خبرنگاران و عوامل آن منبع علمی و خبری بر روی محتوای خبر باعث دور شدن آن از واقعیت و جهت گیری به سمت مسائل سیاسی و ایدئولوژیک میگردند.
در زیر اینفوگرافی مربوط به رتبه بندی منابع علمی و خبری آورده شده است.

معتبرترین و بهترین منابع خبری عبارتنداز :

nature
Science
The Economist
New Scientist
Live science
Ars technica
The Atlantic
National Geographic

بدترین منابع خبری که بیشترآن نیز متعلق به کشور آمریکاست عبارتنداز :

Pure Garbage
Food babe
Mercola
infowars
Natural News
The huffington post
Newsweek
Daily mail
Mother Jones

CNN

MSNBC

Fox news

منبع : acsh.org

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.