آمار اختلاف سن ازدواج در ایران + بیشترین انتخاب و نمودار

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال ایران، در سال 94 تعداد 685 هزار و 352 فقره ازدواج ثبت شده است که از این تعداد 82966 مورد به ازدواج دختران و پسران همسن و سال بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ازدواج پسران با دخترانی که سه سال از آنها کوچکتر بوده اند دارای بیشتر فراوانی بوده است.

آمارها نشان می دهد اختلاف سنی 2 تا 5 سال با کسب 34 درصد کل ازدواج کشور بیشترین فرآوانی را به خود اختصاص داده است به نظر می رسد دختران و پسران ترجیح می دهند که در همین اختلاف سنی همسر خود را انتخاب کنند.

از نکات جالب آمار قابل توجه ازدواج پسران با دخترانی بوده است که یک سال از خودشان بزرگتر نیز بوده اند. در سال 94، تعداد 22857 مورد ازدواج برای این اختلاف سنی ثبت شده است.
جدول زیر آمار اختلاف سنی ازدواج ها در ایران را نشان می دهد.

اختلاف سن های منفی نشان دهنده بیشتر بودن سن زوجه ( دختر) نسبت به زوج ( پسر) می باشد.

اختلاف سن زوج به زوجه در زمان ازدواج
کل کشور 685352
رتبه اختلاف سن تعداد درصد
1 0 82,966 12.11
2 3 58,850 8.59
3 4 57,771 8.43
4 2 57,150 8.34
5 5 55,652 8.12
6 1 53,018 7.74
7 6 50,825 7.42
8 7 44,818 6.54
9 8 37,124 5.42
10 9 30,050 4.38
11 -1 22,857 3.34
12 10 22,574 3.29
13 11 16,576 2.42
14 -2 14,859 2.17
15 12 11,523 1.68
16 -3 9,952 1.45
17 13 7,890 1.15
18 -4 6,898 1.01
19 بیش از 23 سال بزرگتر 5,989 0.87
20 14 5,337 0.78
21 -5 4,735 0.69
22 15 3,957 0.58
23 -6 3,423 0.50
24 16 2,885 0.42
25 -7 2,463 0.36
26 17 2,173 0.32
27 -8 1,683 0.25
28 18 1,646 0.24
29 19 1,446 0.21
30 -9 1,223 0.18
31 20 1,204 0.18
32 21 1,060 0.15
33 -10 932 0.14
34 22 908 0.13
35 23 736 0.11
36 -11 600 0.09
37 -12 460 0.07
38 -13 330 0.05
39 -14 243 0.04
40 -15 156 0.02
41 -16 100 0.01
42 -17 81 0.01
43 -18 61 0.01
44 بیش از 23 سال کوچکتر 42 0.01
45 -19 40 0.01
46 -20 28 0.00
47 -21 28 0.00
48 -22 21 0.00
49 -23 9 0.00

نمودار اختلاف سن ازدواج در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.