آمار اختلاف سن طلاق در ایران + بیشترین و نمودار

آمار منتشره سازمان ثبت احوال کل کشور نشان می دهد از تعداد 163 هزار و 765 مورد طلاق صورت گرفته در سال 94 تعداد 17906 فقره آن مربوط به جدایی ازدواج کنندگان هم سن و سال بوده و رقمی حدود 11 درصد کل طلاق کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3 ، تعداد طلاق هایی که فاصله سنی بین زوج 4 تا 3 سال بوده بیشترین تعداد جدایی را داشته اند.

البته تعداد زیاد طلاق های ثبت شده در این اختلاف سنی به خاطر تعدد ازدواج های صورت گرفته نیز در این اختلاف سنی ها می باشد.
شما برای بررسی اختلاف سنی ازدواج های ثبت شده نیز می توانید از لینک زیر استفاده کنید.

آمار اختلاف سن ازدواج در ایران + بیشترین انتخاب و نمودار

اختلاف سن زوج به زوجه در زمان طلاق
تعداد طلاق کل کشور 163765
رتبه اختلاف سن تعداد درصد
1 0 17906 10.93
2 4 14623 8.93
3 3 14454 8.83
4 5 13705 8.37
5 2 13703 8.37
6 6 12413 7.58
7 1 12029 7.35
8 7 10586 6.46
9 8 8715 5.32
10 9 6922 4.23
11 10 5291 3.23
12 -1 4979 3.04
13 11 3826 2.34
14 -2 3465 2.12
15 12 2860 1.75
16 -3 2381 1.45
17 13 1897 1.16
18 بیش از 23 سال بزرگتر 1886 1.15
19 -4 1731 1.06
20 14 1423 0.87
21 -5 1177 0.72
22 15 1013 0.62
23 -6 910 0.56
24 16 765 0.47
25 -7 641 0.39
26 17 620 0.38
27 18 491 0.30
28 -8 461 0.28
29 19 387 0.24
30 -9 349 0.21
31 20 340 0.21
32 21 303 0.19
33 22 268 0.16
34 -10 262 0.16
35 23 206 0.13
36 -11 194 0.12
37 -12 156 0.10
38 -13 100 0.06
39 -14 81 0.05
40 -16 50 0.03
41 -15 47 0.03
42 -19 38 0.02
43 -18 26 0.02
44 -17 23 0.01
45 -20 22 0.01
46 -21 10 0.01
47 -22 6 0.00

نمودار اختلاف سنی زوج نسبت به زوجه در سال 94

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.