آمار طلاق استان تهران و البرز

جدول زیر آمار طلاق در استان تهران و البرز از سال 1385 تا سال 1394 را نشان میدهد. این آمار رسمی ارائه شده توسط سازمان ثبت احوال کشور می باشد که توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است.

میزان طلاق در استان تهران و البرز از رقم 24667 مورد در سال 85 به 37303 مورد در سال 94 رسیده است و 12636 فقره افزایش را تجربه کرده است. یعنی افزایشی 50 درصدی و این در حالی است که رشد طلاق در کل ایران در همین بازه زمانی رشدی 74 درصدی تجربه کرده است و این نشان می دهد که آهنگ رشد طلاق در تهران و البرز نسبت به سایر مناطق ایران کمتر بوده است.

طلاق در استان تهران در سال 1392 و 1394 نسبت به سال های ماقبل آن روند کاهشی را نیز تجربه کرده است . بیشترین کاهش طلاق در استان تهران در سال 1392 و بیشترین رشد طلاق در سال 1388 اتفاق افتاده است.

تصویر زیر نمودار روند طلاق در استان های تهران و البرز را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.