بایگانی برچسب: s

آمار اختلاف سن طلاق در ایران + بیشترین و نمودار

آمار منتشره سازمان ثبت احوال کل کشور نشان می دهد از تعداد 163 هزار و 765 مورد طلاق صورت گرفته در سال 94 تعداد 17906 فقره آن مربوط به جدایی ازدواج کنندگان هم سن و سال بوده و رقمی حدود 11 درصد کل طلاق کشور را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3 ، تعداد طلاق هایی که فاصله سنی بین زوج 4 تا 3 سال بوده بیشترین تعداد جدایی را داشته اند.
ادامه‌ی خواندن

آمار اختلاف سن ازدواج در ایران + بیشترین انتخاب و نمودار

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال ایران، در سال 94 تعداد 685 هزار و 352 فقره ازدواج ثبت شده است که از این تعداد 82966 مورد به ازدواج دختران و پسران همسن و سال بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، ازدواج پسران با دخترانی که سه سال از آنها کوچکتر بوده اند دارای بیشتر فراوانی بوده است. ادامه‌ی خواندن