بایگانی برچسب: s

بزرگترین کشورهای تولیدکننده زنجبیل

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط فائو، کشور هند با تولید 1 میلیون و 109 هزار تن زنجبیل اولین کشورتولیدکننده این محصول می باشد.

بعد از کشور هند ، کشورهای نیجریه و چین هر کدام با تولید 523 هزار تن و 463 هزار تن در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده دانه قهوه (سبز)

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو برزیل با تولید 3 میلیون تن دانه قهوه ( سبز) در رتبه اول بزرگترین کشورهای تولیدکننده این محصول قرار دارد.

کشورهای ویتنام و کلمبیا هر کدام با تولید 1.4 میلیون تن و 745 هزار تن در رده دوم و سوم دنیا قرار دارند. بیشترین تولید این محصول در کشورهای استوایی آفریقا، آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا می باشد. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده نارگیل

به گزارش مرکز اطلاع رتبه 3، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور اندونزی با تولید 17 میلیون 722 هزار تن نارگیل در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این میوه در جهان می باشد.

کشور فیلیپین و هند نیز هر کدام با تولید 13.8 میلیون تن و 11 ملیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

کشورهای بزرگ تولیدکننده کاساوا

این گیاه در ایران بسیار ناشناخته است اما در کشورهای جنوب شرق آسیا و آفریقا بسیار شناخته شده و تولید فراوانی دارد. بطوریکه تولید این محصول در نیجریه 6 برابر تولید گندم ایران می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3 ، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو کشور نیجریه با تولید 57 میلیون تن از این محصول در رده اول است و بعد از ان، کشورهای تایلند و برزیل هر کدام با تولید 31 میلیون و  21 میلیون تن در رتبه های دوم و سوم جهان قرار دارند.  ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده بادام هندی

آمار ارائه شده توسط سازمان فائو نشان می دهد کشور ویتنام با تولید 1 میلیون و 221 هزار تن بادام هندی در سال اولین کشور بزرگ تولید کننده این محصول در جهان می باشد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، بعد از کشور ویتنام، کشورهای نیجریه و هند هر کدام با تولید 959 هزار تن و 671 هزار تن به ترتیب در رتبه های دو و سوم قرار دارند. ادامه‌ی خواندن

بزرگترین کشورهای تولید کننده موز

آمار منتشر شده توسط سازمان خواربار وکشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو) نشان می دهد که کشور هند با تولید 29 میلیون و 124 هزار تن موز در سال اولین کشور تولید کننده موز در جهان است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، کشورهای چین و اندونزی هر کدام به ترتیب با تولید 13 میلیون و 7 میلیون به ترتیب در رتبه های دوم و سوم بزرگترین کشورهای تولید کننده موز قرار دارند. ادامه‌ی خواندن