آمار واردات لباس نوزادی به ایران در سال 96

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه 3، میزان واردات لباس نوزادی ایران در سال 96 به میزان 3 میلیون و 411 هزار دلار طبق آمار منتشر شده توسط گمرک ایران می باشد.

البته این آمار مربوط به واردات قانونی لباس از گمرک می باشد و با توجه به اینکه قاچاق لباس یکی از مهم ترین و پرحجم ترین کالاهای قاچاق به ایران محسوب می شود، آمار واقعی میزان لباس وارده نوزادی بیشتر از ارقام واردات منتشر شده توسط گمرک می باشد. 

منظور از لباس نوزادی در این بخش نوزادی است که قد آنها از 86 سانتی بیشتر نباشد.

بنا بر آمار منتشر شده ، ترکیه با صادرات 2 میلیون و 48 هزار دلاری لباس نوزادی به ایران در رتبه اول قرار دارد و بعد از ترکیه ایران بیشترین لباس نوزادی را از کشورهای آلمان و فرانسه وارد کرده است.

لیست کشورهایی که ایران بیشترین لباس نوزادی را از آن کشورها وارد کرده است :

رتبه کشور وزن (کیلوگرم) ارزش ریالی ارزش دلاری
1  ترکیه        197,153               68,931,954,924       2,048,882
2  آلمان          38,853               22,789,380,375         679,948
3  فرانسه          18,388               13,302,553,780         398,923
4  امارات            8,536                 4,628,396,417         141,832
5  چین            6,480                 2,804,761,732           86,415
6  سوریه            4,796                    741,444,353           22,464
7  اسپانیا              689                    445,024,584           13,680
8  پرتغال              463                    274,791,555             8,465
9  آذربایجان              673                    261,999,360             8,064
10  لهستان              141                      76,436,588             2,352
11  قطر                60                      19,462,200                600
       276,232              114,276,205,868       3,411,625

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.