آمار تولید نیشکر ایران + بیشترین و کمترین

تولید نیشکر در ایران نسبت به سایر محصولات کشاورزی استراتژیک ایران رشد قابل توجهی داشته است و بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر مقدار تولید نیشکر در ایران از سال 1960 تا سال 2016 را نشان می دهد که از رقم 179 هزار تن در سال 1960 به رقم 7 میلیون 687 هزار تن در سال 2016 رسیده است. یعنی تولید نیشکر در ایران در 55 سال اخیر بالای 40 برابر شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه برنامه های توسعه ای تولید نیشکر در استان خوزستان علت اصلی افزایش تولید نیشکر در ایران می باشد.
بیشترین میزان تولید نیشکر در ایران در دولت روحانی و احمدی نژاد بوده است.

 

سال تن
1961 179,000
1962 202,000
1963 194,000
1964 292,000
1965 392,000
1966 382,000
1967 433,000
1968 452,000
1969 550,000
1970 539,000
1971 578,000
1972 831,000
1973 1,050,000
1974 1,100,000
1975 1,100,000
1976 800,000
1977 1,000,000
1978 898,000
1979 1,399,000
1980 1,307,000
1981 1,677,000
1982 1,810,200
1983 2,052,755
1984 2,126,455
1985 2,412,656
1986 2,361,922
1987 1,574,531
1988 1,299,125
1989 1,465,582
1990 1,658,987
1991 1,374,200
1992 1,855,585
1993 1,867,770
1994 1,857,242
1995 1,858,547
1996 1,833,242
1997 2,058,957
1998 1,969,758
1999 2,235,934
2000 2,367,015
2001 3,195,431
2002 3,712,429
2003 5,196,000
2004 5,910,997
2005 5,530,425
2006 4,959,391
2007 5,314,825
2008 3,822,683
2009 2,821,883
2010 5,647,795
2011 5,643,371
2012 5,361,416
2013 6,536,976
2014 6,588,634
2015 7,406,990
2016 7,687,593

نمودار زیر تغییرات میزان تولید نیشکر ایران را از سال 1966 را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.