بزرگترین کشورهای تولیدکننده لیموترش و لیمو شیرازی

هند بزرگترین کشور تولید کننده لیمو در جهان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه، بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان فائو، کشور هند با تولید 2 میلیون 978 هزار تن لیمو ( لیمو ترش و لیموی شیرازی) اولین کشور تولیدکننده این میوه می باشد.

بعد از کشور هند، کشورهای مکزیک و چین هر کدام با تولید 2.4 میلیون تن و 2.3 میلیون تن به ترتیب در رتبه دوم و سوم این رده بندی قرار دارند.

رتبه ایران در تولید لیموترش و لیموی شیرازی

ایران با تولید 457 هزار تن لیموترش و سهم 2.32% از کل لیموی ترش تولیدی جهان در رتبه دهم دنیا قرار گرفته است.

آمار تولید لیموترش کشورها به همراه رتبه بندی کشورها در مقدار تولید :

 رتبه کشور

2016 (تن)

 درصد
1 India     2,978,000         15.13
2 Mexico     2,429,839         12.35
3 China     2,329,863         11.84
4 China, mainland     2,289,576         11.64
5 Argentina     1,678,337           8.53
6 Brazil     1,262,353           6.42
7 Spain         857,754           4.36
8 Turkey         850,600           4.32
9 United States of America         822,000           4.18
10 Iran (Islamic Republic of)         457,270           2.32
11 Italy         379,282           1.93
12 Egypt         341,451           1.74
13 South Africa         323,440           1.64
14 Peru         282,918           1.44
15 Sudan         270,060           1.37
16 Syrian Arab Republic         180,905           0.92
17 Colombia         144,066           0.73
18 Guatemala         135,824           0.69
19 Chile         135,113           0.69
20 Thailand         115,038           0.58
21 Lebanon         105,085           0.53
22 Pakistan           85,060           0.43
23 Algeria           74,364           0.38
24 Venezuela (Bolivarian Republic of)           71,806           0.36
25 Israel           67,000           0.34
26 Bangladesh           65,248           0.33
27 Tunisia           58,000           0.29
28 Greece           50,359           0.26
29 Ghana           50,215           0.26
30 Haiti           48,294           0.25
31 Australia           46,788           0.24
32 China, Taiwan Province of           40,287           0.20
33 Costa Rica           38,991           0.20
34 Morocco           36,309           0.18
35 Uruguay           35,688           0.18
36 Nepal           31,958           0.16
37 Jordan           31,700           0.16
38 Bolivia (Plurinational State of)           31,651           0.16
39 Yemen           29,224           0.15
40 Ecuador           28,881           0.15
41 Mali           27,511           0.14
42 Dominican Republic           26,442           0.13
43 Jamaica           25,000           0.13
44 Libya           21,115           0.11
45 Kenya           18,481           0.09
46 El Salvador           18,104           0.09
47 Zimbabwe           17,319           0.09
48 United Republic of Tanzania           16,077           0.08
49 Rwanda           16,029           0.08
50 Portugal           15,440           0.08
51 Occupied Palestinian Territory           13,210           0.07
52 Honduras           10,974           0.06
53 Paraguay              9,329           0.05
54 Cyprus              9,299           0.05
55 Somalia              8,100           0.04
56 Cuba              7,931           0.04
57 Ethiopia              7,781           0.04
58 Japan              7,590           0.04
59 Malaysia              7,042           0.04
60 New Zealand              6,748           0.03
61 Democratic Republic of the Congo              6,582           0.03
62 Oman              6,199           0.03
63 Lao People’s Democratic Republic              5,600           0.03
64 Sri Lanka              5,562           0.03
65 Madagascar              5,127           0.03
66 Congo              4,875           0.02
67 Azerbaijan              4,580           0.02
68 Iraq              4,477           0.02
69 Guinea-Bissau              4,176           0.02
70 France              4,144           0.02
71 Tajikistan              3,973           0.02
72 Albania              3,607           0.02
73 Mozambique              3,583           0.02
74 Georgia              3,000           0.02
75 Cambodia              2,902           0.01
76 Djibouti              2,546           0.01
77 Central African Republic              2,517           0.01
78 Trinidad and Tobago              2,473           0.01
79 Tonga              2,409           0.01
80 Guyana              2,322           0.01
81 Bahamas              2,212           0.01
82 Guadeloupe              2,026           0.01
83 United Arab Emirates              1,212           0.01
84 Dominica              1,120           0.01
85 Swaziland              1,116           0.01
86 Bahrain              1,080           0.01
87 Saint Vincent and the Grenadines                 991           0.01
88 Philippines                 943           0.00
89 Uzbekistan                 909           0.00
90 Croatia                 571           0.00
91 Malta                 466           0.00
92 Antigua and Barbuda                 438           0.00
93 Martinique                 437           0.00
94 French Guiana                 361           0.00
95 Grenada                 320           0.00
96 Kuwait                 319           0.00
97 Burkina Faso                 307           0.00
98 Saint Lucia                 290           0.00
99 New Caledonia                 250           0.00
100 Suriname                 247           0.00
101 Réunion                 134           0.00
102 Niue                 107           0.00
103 Puerto Rico                 103           0.00
104 Montserrat                    92           0.00
105 Brunei Darussalam                    78           0.00
106 Seychelles                    53           0.00
107 Maldives                    41           0.00
108 Bosnia and Herzegovina                    18           0.00
109 Cook Islands                      2           0.00
110 Kyrgyzstan                      1           0.00
 جمع   19,677,017      100.00

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.