بزرگترین کشورهای تولیدکننده چغندرقند

روسیه بزرگترین کشور تولیدکنده چغندرقند

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رتبه کشور روسیه با تولید 51 میلیون 366 هزار تن چغندرقند بزرگترین کشور تولیدکننده این محصول در دنیا می باشد.

کشور فرانسه با تولید 33.8 میلیون تن و آمریکا با تولید 33.5 میلیون تن به ترتیب در رتبه های دوم و سوم این رده بندی قرار دارند. 

رتبه جهانی ایران در تولید چغندرقند

ایران با تولید 5.5 میلیون تن چغندرقند در رده یازدهم دنیا قرار دارد . در خاورمیانه نیز ایران در رتبه سوم قرار دارد و کشورهای ترکیه و مصر هر کدام با تولید 19.5 میلیون و 13.3 میلیون تن به ترتیب پنجم و هشتم هستند.

آمار تولید چغندرقند در کشورهای جهان :

 رتبه کشور  2016 (تن)  درصد
1  روسیه            51,366,830         18.53
2  فرانسه            33,794,906         12.19
3  ایالات متحده آمریکا            33,457,880         12.07
4  آلمان            25,497,200           9.20
5  ترکیه            19,465,452           7.02
6  اوکراین            14,011,450           5.05
7  لهستان            13,523,781           4.88
8  مصر            13,323,369           4.81
9  چین               8,095,759           2.92
10  بریتانیا               5,687,000           2.05
11  ایران               5,536,914           2.00
12  هلند               5,502,200           1.98
13  بلاروس               4,278,359           1.54
14  مراکش               4,218,923           1.52
15  چک               4,118,356           1.49
16  بلژیک               4,021,110           1.45
17  اتریش               3,534,415           1.27
18  اسپانیا               3,240,073           1.17
19  ژاپن               3,189,000           1.15
20  صربستان               2,683,860           0.97
21 Italy               2,046,297           0.74
22 Sweden               1,988,400           0.72
23 Denmark               1,696,100           0.61
24 Chile               1,646,680           0.59
25 Slovakia               1,506,939           0.54
26 Switzerland               1,277,407           0.46
27 Croatia               1,169,622           0.42
28 Romania               1,012,186           0.37
29 Lithuania                  933,512           0.34
30 Syrian Arab Republic                  769,080           0.28
31 Kyrgyzstan                  705,183           0.25
32 Hungary                  675,780           0.24
33 Republic of Moldova                  664,796           0.24
34 Canada                  526,200           0.19
35 Finland                  433,600           0.16
36 Greece                  375,486           0.14
37 Kazakhstan                  345,020           0.12
38 Azerbaijan                  312,504           0.11
39 Turkmenistan                  243,156           0.09
40 Pakistan                  117,546           0.04
41 Armenia                     67,131           0.02
42 Iraq                     38,619           0.01
43 Albania                     34,670           0.01
44 Colombia                     24,518           0.01
45 Venezuela (Bolivarian Republic of)                     23,042           0.01
46 Tunisia                     14,000           0.01
47 Portugal                     11,309           0.00
48 Lebanon                       7,074           0.00
49 Mali                       6,277           0.00
50 Ecuador                       4,444           0.00
51 The former Yugoslav Republic of Macedonia                       3,790           0.00
52 Afghanistan                       1,582           0.00
53 Bosnia and Herzegovina                       1,157           0.00
54 Mexico                           845           0.00
55 Ireland                              –                –
56 Israel                              –                –
57 Latvia                              –                –
58 Uzbekistan                              –                –

 جمع کل آمار چغندرقند تولیدی در جهان :

         277,230,789      100.00

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.